Products

Chemical vent cabinet

รายละเอียดสินค้า
* ตัวตู้ภายนอก ชั้นบนและล่างทำด้วยหล็กพ่นเคลือบตัวยอีพ้อกซีเรชิน
   - ชั้นบนด้านหน้าเป็นประตู กระจกนิภัยชนิดใส หนา 6 มม. สามารถเลื่อนประตูเปิด-ปิดในแนวดิ่งและหยุดในตำแหน่งที่ต้องการได้
   - ชั้นล่างเป็นประตูเปิดด้านหน้ำ 2 บาน ภายในเป็นช่องสำหรับวางสารเคมี

* ตัวตู้ภายใน ต้นบนทำด้วยไฟเบอร์กลาสหล่อเป็นชิ้นเดียวกันสมารถทนกรดด่าง และความร้อนได้ดี

* ผนังตู้ด้านหลังมีแผงบาฟเฟิล (Bafle) ทำด้วยไฟเบอร์กลาส สำหรับบังคับทิศทางลมให้ไหลออกได้ดี ไม่ไหลย้อนกลับ

* ขนาดตู้โดยประมาณ (กว้างxสูงxลึก)หน่วยเป็นเซ็นติเมตร
          

* อุปกรณ์ภายในตู้
   - หลอดไฟฟ้าให้แสงสว่าง ชนิดฟลูออเรสเชนต์ 1 ชุด พร้อมที่ครอบหลอดไฟทำด้วยกระจก
   - หัวก๊อกน้ำ 1 หัว ชนิดเคลือบสารทนกรดด่าง
   - กรวยสำหรับน้ำทิ้ง 1 อัน ทำด้วยพีวีซี พร้อมที่ดักกลิ่น 1 ชุด