สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 1072  
Feb 2021 1000  
Mar 2021 8027  
Apr 2021 11948  
May 2021 12323  
Jun 2021 11404  
Jul 2021 11802  
Aug 2021 12927  
Sep 2021 10694  
Oct 2021 9328  
Nov 2021 8863  
Dec 2021 0